วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Field Trip4

วันที่ 4

          วันนี้อยู่ที่ จ.ลำปางเป็นวันสุดท้าย  เดินทางต่อไปที่จ. สุโขทัยเปลี่ยนจากกินข้าวซอยไปกินก๋วยเตี๋ยวกะผัดไทยแทนค่า

"วัดปงสนุก ( เหนือ-ใต้ )"          ทางขึ้นมี 4 ทิศ มณฑปเป็นแบบล้านนา มีเจดีย์อยู่ด้านบน แบ่งเป็นวัดปงสนุกเหนือใต้ เป็นวัดพี่วัดน้องกัน ภายในมี "วิหารพระเจ้าพันองค์" ใช้ช่างพื้นเมืองบูรณะ หารูปแบบมาประดับตกแต่งให้สมบูรณ์ขึ้นโดยศึกษาจากลวดลายที่เหลืออยู่เดิม บูรณะด้วยวิธีปิดทองร่องชาติ


          เป็นการบูรณะตามลักษณะรูปแบบเดิม ด้วยการศึกษาอาคารในสมัยเดียวกันโดยการหาหลักฐานมาสนับสนุน รักษาภูมิปัญญาการเข้าตัวไม้ เนื่องจากหลังคาเป็นลักษณะ hip 3 ชั้น มีมุก 4 ทิศแต่ตัวหลังคาเป็นแบบแอ่นจึงเกิดช่องว่างเวลาเข้ามุม จึงมีการแก้ปัญหาหลังคาส่วนนี้โดยการเปลี่ยน slope ของสันหลังคา          ภายในตัววิหารเป็นเรื่องราวของเขาพระสุเมรุ ส่วนกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องค์หันหน้าออก 4 ทิศ เสาที่ล้อมอยู่เป็นเสาคู่รอบนอกเป็นเหลี่ยม รอบในเป็นเสากลม


"วัดศรีรองเมือง"          ตอนที่ไปทางวัดปิดปรับปรุงอยู่ ลักษณะงานเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าแท้ๆ หลังคาเป็นแบบซ้อนชั้น แสดงถึงความเป็นศาสนสถาน หรือวัง มีการประดับประดาด้วยกระจก เสาและเพดานเป็นงานไม้ ด้านล่างทรงตึก หลังคาทรงไม้มีการตีฝ้าเพดานปิด


"บ้านไม้วันนี้"          บ้าน เป็นสถานที่อยู่อาศัย เมื่อเราใช้ชีวิต ทำกิจวัตรประจำวันในบ้าน เช่น การทำกับข้าว การซักผ้า ตากผ้า จะเป็นตัวทำให้บ้านมีชีวิตขึ้นมา จากการต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงภาพให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น ร่องรอยจากการผ่านการใช้งานมานาน สื่อให้เห็นถึงกิจวัตรประจำวัน กับความชอบส่วนตัวของเจ้าของบ้านเอง


สวยงามค่ะ แสดงออกถึงรสนิยมของผู้อยู่อาศัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น